Bảng báo giá đất dự án khu đô thị Mê Linh Newcity (Minh giang đầm Và giai đoạn 3)

Bảng báo giá đất dự án khu đô thị Mê Linh Newcity ( Minh giang đầm Và giai đoạn 3)

BẢNG GIÁ MÊ LINH NEW CITY

STT
Dãy Mã nhà
Diện tích
(m2)
Hướng nhà ĐƠN GIÁ Vị trí
1 SL03 SL03-18 256 Nam 17,977,023 Góc
2 SL03-19 253 Nam 16,978,022
3 SL03-20 253 Nam 16,978,022
4 SL03-21 253 Nam 16,978,022
5 SL03-22 253 Nam 16,978,022
6 SL03-23 242 Nam 16,978,022
7 SL03-24 242 Nam 16,978,022
8 SL03-25 242 Nam 16,978,022
9 SL03-26 242 Nam 16,978,022
10 SL03-27 253 Nam 16,978,022
11 SL03-28 253 Nam 16,978,022
12 SL03-29 253 Nam 16,978,022
13 SL03-30 253 Nam 16,978,022
14 SL03-31 253 Nam 16,978,022
15 SL03-32 253 Nam 16,978,022
16 SL03-33 253 Nam 16,978,022
17 SL03-34 256 Nam 17,977,023 Góc
18 SL04 SL04-01 194 Bắc 17,972,028 Góc
19 SL04-02 183 Bắc 16,973,027
20 SL04-03 183 Bắc 16,973,027
21 SL04-04 183 Bắc 16,973,027
22 SL04-05 183 Bắc 16,973,027
23 SL04-06 183 Bắc 16,973,027
24 SL04-07 183 Bắc 16,973,027
25 SL04-08 183 Bắc 16,973,027
26 SL04-09 183 Bắc 16,973,027
27 SL04-10 183 Bắc 16,973,027
28 SL04-11 183 Bắc 16,973,027
29 SL04-12 183 Bắc 16,973,027
30 SL04-13 183 Bắc 16,973,027
31 SL04-14 183 Bắc 16,973,027
32 SL04-15 183 Bắc 16,973,027
33 SL04-16 194.1 Bắc 17,972,028 Góc
34 SL04-17 170.1 Nam 17,972,028 Góc
35 SL04-18 183 Nam 16,973,027
36 SL04-19 183 Nam 16,973,027
37 SL04-20 183 Nam 16,973,027
38 SL04-21 183 Nam 16,973,027
39 SL04-22 183 Nam 16,973,027
40 SL04-23 183 Nam 16,973,027
41 SL04-24 183 Nam 16,973,027
42 SL04-25 183 Nam 16,973,027
43 SL04-26 183 Nam 16,973,027
44 SL04-27 183 Nam 16,973,027
45 SL04-28 183 Nam 16,973,027
46 SL04-29 183 Nam 16,973,027
47 SL04-30 183 Nam 16,973,027
48 SL04-31 183 Nam 16,973,027
49 SL04-32 194.1 Nam 17,972,028 Góc
50 LK02 LK02-23 136 17,982,018
51 LK02-24 136 17,982,018
52 LK02-25 136 17,982,018
53 LK02-36 136 17,982,018
54 LK02-37 110.5 17,982,018
55 LK02-38 110.5 17,982,018
56 LK02-39 110.5 17,982,018
57 LK02-40 110.5 17,982,018
58 LK02-41 110.5 17,982,018
60 LK02-42 147.8 17,982,018

Để cập nhật BẢNG GIÁ MÊ LINH NEW CITY mới nhất vui lòng gọi miễn phí 0932.32.32.sáu bẩy