Bảng giá đất mới có hiệu lực từ ngày 5/5/2020

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quy định giá đất ở, giá đất thương mại – dịch vụ, giá đất sản xuất – kinh doanh phi nông nghiệp ở 2.372 tuyến đường đô thị đã đặt tên (giá đất ở vị trí 1 cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2 trên các tuyến đường: 2 Tháng 9, Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Hàm Nghi, Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt…); giá các loại đất tại nông thôn ở 92 tuyến đường đã đặt tên và các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc huyện Hòa Vang; giá các loại đất tại các tuyến đường chưa đặt tên ở trong các khu dân cư trên địa bàn 7 quận, huyện.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng quy định giá đất thương mại – dịch vụ, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp dọc các tuyến đường trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và giá các loại đất nông nghiệp (đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất).

Theo đó, giá đất thương mại dịch vụ (TMDV) được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí và giá đất sản xuất kinh doanh (SXKD) được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí (theo quy định trước đây là Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Quyết định 06), tỷ lệ này là 85% và 65%).

Cạnh đó, bổ sung quy định cách xác định hệ số vị trí đối với đất TMDV và đất SXKD theo chiều sâu thửa đất, cụ thể: vị trí 1 được tính từ ranh giới thửa đất vào hết mét thứ 50, nhân hệ số k là 1,0; vị trí 2 được tính từ mét thứ 51 đến hết mét thứ 100, nhân hệ số k là 0,9; vị trí 3 được tính từ mét thứ 100 trở lên, nhân hệ số k là 0,8 (Quyết định 06 không áp dụng quy định này nên khu đất có quy mô lớn thì giá thuê đất trả tiền hằng năm sẽ rất cao).

Ngoài ra, bổ sung quy định đối với các thửa đất 2 mặt tiền trở lên có chiều dài cạnh thửa đất tính từ góc ngã ba, ngã tư lớn hơn 50m thì chỉ áp dụng hệ số đặc biệt cho phần diện tích trong phạm vi 50m tính từ góc ngã ba, ngã tư.

Theo tính toán sơ bộ đối với thửa đất ở một dự án ven biển rộng hơn 7,5ha, với những chính sách nêu trên thì giá thuê đất trả tiền hằng năm của doanh nghiệp có thể giảm đến hơn 20% so với trước đây.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường, bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên mặt bằng giá đất theo quy định Quyết định số 06 và sửa đổi giá đất các đường bất hợp lý hoặc chưa phù hợp trên 5 tuyến đường, bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên đường vào cuối năm 2018 và cuối năm 2019.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng quy định trước ngày 5/5/2020, các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ nhà, đất hợp lệ để thực hiện các khoản thu tài chính từ đất đai theo quy định tại khoản 1, Điều 107 của Luật Đất đai và đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, áp dụng theo bảng giá các loại đất quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 của UBND thành phố.