Quận Tân Bình (Tp.HCM) bàn giao hơn 26.000m2 mặt bằng làm tuyến metro số 2

Đây là quận đầu tiên của Tp.HCM chính thức bàn giao mặt bằng tuyến metro số 2 cho Ban quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật. Đại diện MAUR cho biết, diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn tuyến metro số 2 là 251.136 m2, địa bàn quận […]

Xem thêm »