Báo động thông tin ảo

Những lo ngại khi xuất hiện những cơn sóng ngầm về BĐS tại một số quận huyện của tỉnh Đồng Nai, trong đó khu vực Long Thành (sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đang trở thành một hiện tượng khiến nhiều chuyên gia cũng như các cơ quan chức năng không chỉ riêng tỉnh Đồng Nai lo ngại, […]

Xem thêm »