Dự án Canary City Thái Nguyên chưa được giao đất đã xây dựng, rao bán rầm rộ?

Thi công khi chưa được phê duyệt DTM Ngày 27/6/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 1 phường Cải Đan, thành phố Sông Công, do Trung tâm phát triển Quỹ nhà, đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh […]

Xem thêm »