Giải thích lý do hợp tác với nhà thầu Trung Quốc China HarBour Engineering (CHEC)

Báo cáo tại đại hội, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT cho biết năm 2019, doanh thu của Fecon đạt 3.092 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 212 tỷ đồng.  Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT chia sẻ, năm 2019 đánh dấu sự dịch chuyển mô hình nhà thầu chuyên môn tiến tới tổng thầu, tạo tiền đề […]

Xem thêm »