Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương có “ưu ái” quá mức cho dự án C-Sky View?

Cụ thể, ngày 23/12/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 5139/SXD-QLN cho phép Công ty CP Chánh Nghĩa Quốc Cường đủ điều kiện mở bán căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường (dự án C – Sky View). Có trong tay “lá bùa hộ mệnh” […]

Xem thêm »