Đây là lúc thử thách nhất với thị trường BĐS, chuyển nhượng tài sản diễn ra mạnh với một số “deal” lớn có giá trị nửa tỷ USD

Đó là nhận định của ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam khi nói về những tác động của dịch Covid-19 lên thị trường BĐS, cụ thể là với doanh nghiệp BĐS. Việc tiếp cận nguồn vốn dự án của doanh nghiệp BĐS cực kì khó khăn Theo ông Khương, dịch Covid-19 tác động rõ […]

Xem thêm »