Nhơn Hội – Điểm đầu tư mới của bất động sản duyên hải miền Trung

Nhơn Hội và những yếu tố để tạo nên một “thỏi nam châm” Tháng 5/2019, đề án điều chỉnh mở rộng và chuyển hướng phát triển Khu kinh tế (KTT) Nhơn Hội chính thức được Thủ tướng phê duyệt. Từ định hướng phát triển về công nghiệp, dịch vụ, đô thị, KKT Nhơn Hội sẽ là một KKT đa […]

Xem thêm »