“Tôi thích những vùng đất heo may cát trắng ngay cả thời điểm BĐS phát triển rực rỡ nhất!”

Bất động sản giai đoạn 2010-2020 là thời gian có nhiều thăng trầm nhất. Trong suốt 10 năm này có thể chia thành 2 giai đoạn phát triển 2010-2013 và 2013-2020. Trong đó, giai đoạn 2010-2013 là thời gian BĐS tồi tệ nhất. Dự án thì đắp chiếu,  thị trường thì khủng hoảng. Chính phủ liên tục tìm cách […]

Xem thêm »