Tổng Công ty Kinh Bắc (KBC) dự kiến thu xếp 2.000 tỷ đầu tư vào hàng loạt dự án BĐS cho năm 2020

Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Kinh Bắc năm 2020 việc thu hút đầu tư vào các KCN tiếp tục khả quan dựa trên nhu cầu thu đất, nhà xưởng, dòng vốn FDI. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên công ty cần thời gian để xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để […]

Xem thêm »