MIK Group có thực sự là chủ đầu tư?

Ai mới thực sự là chủ đầu tư dự án Matrix One? Tháng 11/2016, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội có Quyết định số 6978/QĐ-QHKT, phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Golden Palace A tỷ lệ 1/500. Tới ngày 30/11/2016, UBND TP Hà Nội có quyết định số 6606/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo […]

Xem thêm »