UBND Q.Nam Từ Liêm đã cố tình “bỏ lọt” vi phạm “khủng” The Matrix One?

Luật sư: “Doanh nghiệp thi công không có báo cáo DTM được phê duyệt theo quy định phải bị xử phạt hành chính” Theo thông tin bài viết “Dự án The Matrix One đã thế chấp ngân hàng, sai phê duyệt DTM: Vẫn rao bán rầm rộ?” được biết dự án The Matrix One được phê duyệt đánh giá báo […]

Xem thêm »