Đấu giá không xây dựng hạ tầng:Huyện Gia Lâm có “nói dối” TP Hà Nội?

Thành phố Hà Nội giao đất cho UBND huyện Gia Lâm để xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá Ngày 17/4/2020 UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thấp tầng để bán và xây dựng […]

Xem thêm »