Kiến nghị ngừng cấp điện đối với các trường hợp vi phạm TTXD

Liên quan đến việc xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh vừa kiến nghị UBND thành phố đề nghị Bộ Công Thương bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng vào trong hợp đồng […]

Xem thêm »