Tham vọng lấn sân sang lĩnh vực BĐS công nghiệp, thị trường BĐS Úc

Theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị Cenland, năm 2019, tổng doanh thu của Cenland đạt 2.325 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 491,2 tỷ, đạt 87% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 392,7 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2018. Đáng lưu ý, trong 2.325 […]

Xem thêm »