VINADIC ứng vốn gần 2000 tỉ đồng hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu chính

Một trong những lý do khiến VINADIC “lấy lòng” được các chủ đầu tư là nhờ chủ trương ứng vốn thi công. Hỗ trợ – Cùng phát triển, vì sự thịnh vượng chung Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, việc tương trợ nhau như cách VINADIC, AMACCAO đang làm là điều không phải ai cũng làm được, thể hiện […]

Xem thêm »