Tham vọng đầu tư KCN, đô thị của Tổng Công ty Kinh Bắc tại Nghệ An

Tham vọng của Tổng Công ty Kinh Bắc là muốn phát triển một số khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An và mong muốn được tỉnh Nghệ An giới thiệu một số vị trí có khả năng xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh này đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Kinh Bắc, đồng thời sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp này khảo sát đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, các khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Nghệ An giao Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch sẽ là các đơn vị khâu nối, trợ giúp Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc trong công tác khảo sát.

Về quy hoạch phát triển các KCN và đô thị tại Nghệ An đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam với quy mô lên tới 18.826,47 ha vào tháng 10/2018, thuộc địa bàn 18 xã, phường (bao gồm 10 xã thuộc huyện Nghi Lộc, 6 xã thuộc huyện Diễn Châu và 2 phường thuộc Thị xã Cửa Lò). Quy hoạch gồm các khu chức năng: 02 Khu công nghiệp (KCN Thọ Lộc và KCN Nam Cấm); 05 Khu đô thị; Khu phi thuế quan; Khu công nghệ cao; Khu trung tâm đào tạo nhân lực; các khu du lịch; Khu bến cảng Cửa Lò.

Đến năm 2014, Thủ tướng cũng đã phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế này, bổ sung thêm 1.200ha gồm: KCN Hoàng Mai và KCN Đông Hồi; 750 ha dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (trong đó, diện tích khu công nghiệp là 367,6 ha, đô thị dịch vụ 382,4 ha).

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nay tỉnh đang triển khai lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam theo nhiệm vụ được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 301 ngày 26/2/2020. Theo kế hoạch, nội dung này sẽ trình HĐND tỉnh thông qua trong tháng 12/2020, trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 2/2021.

Tỉnh Nghệ An đã giới thiệu Kinh Bắc khảo sát thực tế một số địa điểm tại một số địa điểm gần Cảng Cửa Lò và Khu công nghiệp Đông Hồi.

Bình An

Theo Nhịp sống kinh tế