Bổ sung khu công nghiệp Phú Bình 246 ha vào quy hoạch

Thủ tướng vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Theo đó, Lâm Đồng có thêm KCN Phú Bình (diện tích 246 ha) vào quy hoạch, còn KCN nông nghiệp Tân Phú (diện tích 328 ha) được đưa ra khỏi quy hoạch. Các KCN khác nằm trong quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 theo quyết định năm 2015 thì không thay đổi.

KCN Phú Bình cách Quốc lộ 20 và trung tâm huyện Đức Trọng lần lượt khoảng 3 km và 13 km, gần đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương theo quy hoạch. Việc bổ sung quy hoạch KCN Phú Bình thay thế KCN nông nghiệp Tân Phú nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của cả tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KCN; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KCN phù hợp với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tập trung xây dựng công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; ưu tiên giải quyết nhu cầu nhà ở, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong các KCN theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các KCN với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động làm việc trong KCN; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; chỉ đạo việc cập nhật điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng theo quy định của Luật Quy hoạch.

Theo Lê Xuân

Người đồng hành