Hàng loạt vi phạm về đất đai ở Phú Quốc

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2017.

Theo TTCP, UBND tỉnh Kiên Giang, các sở, ngành, UBND cấp huyện còn một số hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, môi trường.

Cơ quan thanh tra phát hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các đơn vị hành chính cấp huyện chưa kịp thời, chậm so với quy định. Thời kỳ 2011 – 2014, 145/145 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết.Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất ở Kiên Giang – Ảnh: Công Tuấn

Hàng loạt vi phạm về đất đai ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất ở Kiên Giang – Ảnh: Công Tuấn

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6-2018, UBND huyện Phú Quốc và UBND các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng.

TTCP chỉ rõ việc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc đã buông lỏng quản lý, dẫn tới tình trạng các hộ dân lấn chiếm đất rừng diễn ra trong một thời gian dài nhưng chậm được ngăn chặn xử lý.

Từ việc buông lỏng quản lý nêu trên, có một số hộ dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn với diện tích dã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Theo kết luận của cơ quan thanh tra, trong giai đoạn từ tháng 1-2016 đến 31-12-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt không đúng thẩm quyền đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án, là vi phạm quy định của luật Đất đai.

Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang xác định sai giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc, chủ đầu tư khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc, phải truy thu về ngân sách nhà nước số tiền hơn 17 tỉ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận ưu đãi cho Công ty TNHH Ngôi Sao, chủ đầu tư khu du lịch sinh thái Ngôi Sao không đúng quy định pháp luật, phải truy thu cho ngân sách hơn 62 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang giảm 50% tiền sử dụng đất đối với một số chủ đầu tư chưa đúng quy định, phải thu hồi số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Quá trình thanh tra còn làm rõ UBND tỉnh Kiên Giang chưa chú trọng đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường nói chung, trong đó có việc xử lý rác thải, nước thải; đặc biệt là trên địa bàn huyện Phú Quốc…

Kết luận thanh tra nhấn mạnh Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011 – 2017 chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm chính đối với vi phạm, thiếu sót tại kết luận thanh tra.

TTCP nêu rõ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có liên quan kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, vi phạm nêu trên. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm.