KĐT mới Đông Hương:Doanh nghiệp ‘nản lòng’ vì văn bản “lạ’ của tỉnh?

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng tải bài viết Thanh Hóa: Vì sao KĐT mới Đông Hương 11 năm chưa thể triển khai? Bài viết phản ánh việc Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh được giao đất thực hiện Khu đô thị mới Đông Hương nhưng 11 năm phải loay hoay trong việc hoàn tất thủ tục. Bài viết nhận được rất nhiều ý kiến từ dư luận về việc có tình trạng “trên trải thảm, dưới trải đinh” của địa phương trong việc thu hút nhà đầu tư.

Mới đây, phản ánh đến Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng Công Thanh cho biết liên quan đến dự án này, họ nhận được những văn bản “lạ lùng” của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phối cảnh dự án.

Cụ thể, ngày 2/12/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 5101/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất. Theo đó, tổng giá trị quyền sử dụng đất tại dự án nói trên là hơn 164 tỷ đồng. Tức là mức giá này được tính trên cơ sở của Hội đồng thống nhất hệ số giá đất khu vực dự án bằng 1,65 lần so với bảng giá đất do nhà nước quy định.

Tiếp đó, ngày 9/6/2020, Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã gửi công văn về việc điều chỉnh tổng thể mặt bằng quy hoạch dự án tại khu đô thị mới Đông Hương. Trả lời văn bản trên, ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng, sau khi phương án điều chỉnh quy hoạch được chấp thuận mới thực hiện các thủ tục thực hiện chủ trương đầu tư, đất đai, tài chính.

Nhưng, bất ngờ là ngày 15/6/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra một văn bản yêu cầu doanh nghiệp trong vòng 6 ngày (từ ngày 15/6 đến ngày 20/6) nếu không đóng trước 82 tỷ tiền sử dụng đất thì sẽ thu hồi dự án, trong khi đó doanh nghiệp đã đóng 13 tỷ quỹ bảo đảm ký quỹ.

“Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 15/6/2020 có đúng quy định của pháp luật? Bởi theo Nghị định Số: 45/2014/NĐ-CP quy định về việc thu tiền sử dụng đất, thì cơ quan có quyền ra thông báo là cơ quan thuế và thời hạn là 30 ngày”, đại diện Công ty cổ phần xi măng Xuân Thanh thắc mắc.

Bởi tại khoản 4 Điều 14 Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất Nghị định Số: 45/2014/NĐ-CP quy định về Thời hạn nộp tiền sử dụng đất như sau: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo. Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ. Khoản 4 Điều 14, Nghị định Số: 45/2014/NĐ-CP nêu rõ.

Vậy, tại sao UBND tỉnh Thanh Hóa lại ra một văn bản “lệnh” doanh nghiệp nộp đủ số tiền 82 tỷ đồng trong 6 ngày?

Hai văn bản của UBND tỉnh có “đá” nhau?

Ngày 17/6/2020, Công ty Công Thanh đã có công văn gửi các cơ quan của tỉnh Thanh Hóa, nêu ra những bất cập trong thủ tục cấp dự án trong việc Công ty Công Thanh đã hết sức bất ngờ vì 2 văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa có chỉ đạo khác nhau.

Bởi, văn bản ngày 29/4/2020, Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Sau khi phương án điều chỉnh quy hoạch được chấp thuận, mới thực hiện các thủ tục về điều chỉnh chủ trương đầu tư, đất đai, tài chính và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật với KĐT Đông Hương.

Hai văn bản “đá nhau” của UBND tỉnh Thanh Hóa?

Còn ngày 15/6/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra một văn bản lệnh doanh nghiệp trong vòng 6 ngày (từ ngày 15/6 đến ngày 20/6) nếu không đóng trước 82 tỷ tiền sử dụng đất thì sẽ thu hồi dự án, trong khi đó doanh nghiệp đã đóng 13 tỷ quỹ bảo đảm ký quỹ.

Từ đó, Công ty Công Thanh đề nghị việc sớm phê duyệt quy hoạch phương án điều chỉnh tổng thể mặt bằng quy hoạch dự án tại khu đô thị mới Đồng Hương như đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản ngày 9/6/2020 để Công ty triển khai công việc tiếp theo triển khai dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính với khu đất trên.

Có lẽ, nhận thấy sự bất cập trong văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 24/6/2020, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đã ra văn bản mang tính “sửa sai” cho UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 24/6/2020, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi đến Công ty Công Thanh, yêu cầu nộp tiền sử dụng đất tại dự án trên với số tiền là hơn 164 tỷ đồng. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo. Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

Trong trường hợp Công ty Công Thanh không chấp hành thì Cục thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với Sở TNMT báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo văn bản trước đó Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng, sau khi phương án điều chỉnh quy hoạch được chấp thuận mới thực hiện các thủ tục thực hiện chủ trương đầu tư, đất đai, tài chính.

Đại diện Công ty Công Thanh cho biết: “Số tiền 164 tỷ đồng là số tiền rất lớn, nhưng các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các sở không có sự thống nhất khiến Công ty không biết làm theo hướng dẫn của cơ quan nào. Hơn nữa, khi chúng tôi đóng đủ 164 tỷ đồng mà sau khi điều chỉnh số tiền thuế nhỏ hơn thì chúng tôi biết đòi lại ở đâu”.

Hiện tại tỉnh Thanh Hóa đang thu hút được khá nhiều nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, với cách làm việc chồng chéo của UBND tỉnh Thanh Hóa và các Sở ngành của tỉnh này như trường hợp của Côn ty Công Thanh, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ và làm việc rõ ràng khi quyết định đầu tư vào đây.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.