Khách hàng “ôm bom nổ chậm” tại dự án KDC Nam Tân Uyên