Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án trị giá 90 tỷ đồng

HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư 2 dự án trị giá 90 tỷ đồng. Trước tiên, dự án kè bảo vệ bờ Bắc Sông Vệ đoạn hạ lưu cầu sông Vệ (QL1A) và đoạn cầu đường sắt tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài hơn 1,4 km với tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng. Trong đó, 45 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và 34 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2021.

Cùng với đó, tiểu dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo của tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 11 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ODA không hoàn lại do EU tại trợ gần 9,4 tỷ đồng và vốn đối ứng gần 1,7 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình đề nghị HĐND thông qua chủ trương đầu tư và bổ sung ba dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020, gồm dự án chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, dự án kè bảo vệ bờ Bắc sông Vệ đoạn hạ lưu cầu sông Vệ (Quốc lộ 1A) và đoạn cầu đường sắt, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, dự án chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư khoảng 55 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Công trình xây dựng nối tiếp tuyến đê chắn cát, sóng dài khoảng 270m, nối tiếp vào tuyến đê của Dự án Chống bồi lấp cửa Đại sông Trà Khúc đang thực hiện. Tuy nhiên, tại kỳ họp 18 (ngày 28/4), HĐND tỉnh Quảng Ngãi chưa thông qua chủ trương đầu tư dự án này.

Theo Ngọc Hà

Người đồng hành