Tham vọng lấn sân sang lĩnh vực BĐS công nghiệp, thị trường BĐS Úc

Theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị Cenland, năm 2019, tổng doanh thu của Cenland đạt 2.325 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 491,2 tỷ, đạt 87% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 392,7 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2018.

Đáng lưu ý, trong 2.325 tỷ đồng doanh thu, thì doanh thu từ hoạt động môi giới bất động sản đạt tới 1.277,2 tỷ đồng, doanh thu chuyển nhượng bất động sản sản đạt 1.000,4 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu đến từ dịch vụ quảng cáo và tổ chức sự kiện 27,4 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng 20,2 tỷ đồng.

Nhìn vào tỷ lệ lãi/tổng doanh thu (491,2 tỷ đồng/2.325 tỷ đồng) đạt khoảng 21%, không khó để thấy rằng, Cenland đang lãi khủng từ mảng phân phối và tham gia đầu tư dự án. Nếu nhìn vào tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu thì con số này còn lớn hơn nhiều, đạt trên 49%.

Cenland cho biết sẽ chi trả cổ tức năm 2019 ở mức 10%. Kế hoạch năm 2020 của đơn vị này tổng doanh thu 2.441 tỷ đồng, trong đó, doanh thu môi giới bất động sản phấn đấu đạt 1.334 tỷ đồng; doanh thu chuyển nhượng bất động sản phấn đấu đạt 1.050 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện phấn đấu đạt 42 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng phấn đấu đạt 15 tỷ đồng. Cenland đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 400 tỷ đồng. Kế hoạch chia cổ tức dự kiến ở mức 10%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, ông Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch HĐQT CenLand cho biết doanh nghiệp tiếp tục phát triển hệ sinh thái bất động sản, lấy hệ thống phân phối dịch vụ bất động sản là giá trị cốt lõi. Bên cạnh đó, làm việc chặt chẽ và đồng hành với các chủ đầu tư để đưa giải pháp giúp giải quyết vấn đề hiệu quả cho chủ đầu tư và theo sát dự án từ trước khi bán hàng đến sau khi bán hàng.

Ông Vũ cũng tiết lộ, Cenland sẽ nghiên cứu phát triển hình thành chuỗi cung ứng bất động sản logistic mang tính mang xu hướng thời đại như bất động sản kho vận và hậu cần để đón đầu xu thế chuyển dịch đầu tư nước ngoài sang Việt Nam. Sẵn sàng tham gia vào chuỗi cung ứng của thế giới.

Bên cạnh đó, năm 2020 Cenland cũng đẩy mạnh hoạt động M&A, tăng cường các hoạt động tìm kiếm và đầu tư vào các dự án tốt với chi phí thấp. Cùng với đó, tiếp tục phát triển nền tảng công nghệ Cenhomes và ứng dụng big data, ra mắt hệ thống định giá bất động sản online chính xác và chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. 

Đặc biệt, Cenland sẽ tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại thị trường BĐS Úc và các thị trường khác khi thích hợp. Triển khai các hình thức và sản phẩm đầu tư kinh doanh bất động sản mới phục vụ nhu cầu đầu tư bất động sản của các nhà đầu tư nhỏ, giúp giải quyết vốn cho các chủ đầu tư.