Toàn bộ mặt bằng dự án Sân bay Long Thành sẽ được bàn giao trong quý 2/2021

Theo đó, trong phạm vi 5.000 ha xây dựng sân bay, UBND tỉnh Đồng Nai hiện đã hoàn thành công tác thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 13/18 tổ chức, diện tích thu hồi hơn 1.829 ha/5.000 ha, với số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 927 tỷ đồng. 

Đối với 5 tổ chức còn lại, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên – môi trường hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trong tháng 5-2020.

Đối với 1.810 ha đất của các hộ gia đình, cá nhân nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng trước cũng đã xác định được 630 ha đất của 1.028 hộ, cá nhân, phần còn lại là đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (đã thu hồi và bồi thường vườn cây). UBND tỉnh cũng đã hoàn thành công tác kiểm đếm 1.028 hộ, cá nhân đạt 100%. Tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành giá đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi trả cho các hộ dân hoàn thành trong quý II-2020.

Trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng có khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân phải di dời, bố trí tái định cư, trong đó có 450 hộ chính và 250 hộ phụ. Hiện nay, UBND tỉnh đã chọn Khu 9 Phân khu III và Khu 7 Phân khu II thuộc Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn để bố trí tái định cư cho các hộ này. Tỉnh đang tiến hành xây dựng hạ tầng 2 phân khu tái định cư này để bàn giao cho các hộ dân vào tháng 8-2020.

Đối với khu vực 3.190 ha còn lại, đã xác định có 4.378 hộ gia đình, cá nhân sử dụng với tổng diện tích 2.436 ha, còn lại là đất của các tổ chức, trong đó đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai 507 ha). Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm kê của 654 hộ, cá nhân với diện tích hơn 480 ha. Đối với diện tích còn lại sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hoàn thành công tác bồi thường tái định cư trong năm nay và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm quý 2/2021.

Nam Phong

Theo ICTVietNam