TP.HCM yêu cầu rà soát lại đất công

Theo đó, ông Phong chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

TP sẽ tiếp tục hậu kiểm việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp nhà đất đã được Bộ Tài chính, UBND TP phê duyệt.

TP cũng sẽ tiến hành sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công do các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thuộc TP quản lý, sử dụng theo phương án đã được UBND TP phê duyệt. Cùng với đó là phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất sử dụng chưa đúng phương án phê duyệt và kê khai, bổ sung mới.

Người đứng đầu TP cũng chỉ đạo các sở ban ngành, quận huyện, các tổng công ty, công ty nhà nước, công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên thuộc TP thường xuyên kiểm tra, rà soát phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tránh tình trạng kê khai sót, bỏ trống, cho thuê, liên doanh liên kết không đúng quy định.

Chủ tịch TP.HCM lưu ý cần kiểm tra, rà soát tránh tình trạng kê khai sót, bỏ trống, kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết không đúng quy định.

Đặc biệt, với 14 khu nhà, đất đã thu hồi nhưng chưa đề xuất phương án xử lý, thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung hoàn tất thu hồi, đề xuất phương án xử lý, đồng thời đẩy nhanh việc bán đấu giá các nhà, đất đã được UBND TP phê duyệt phương án bán đấu giá và chuyển nhượng nhằm tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

P.V (tổng hợp)